မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောင်လာနောင်သားများ / လူငယ်များအတွက်

အသိပညာ၊ စွမ်းရည်၊ အခွင့်အလမ်း မနက်ဖြန်များ ဖန်တီးဖို့အတွက်
View Courses

ရည်မှန်းချက် :မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးသော ENGINEERING ပညာရပ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရန်။

OUR COURSES

Electronics

Electrical and Electronics

Mechatronics

၈၁%

 

သောကျောင်းသားများမှာ ကျောင်းသားရေးရာကူညီပေးမှုနှင့် ပက်သက်၍ ကျေနပ်ကြပါသည်။

၈၈%

 

သောကျောင်းသားများမှာ ဆရာ/မများ၏ သင်ကြားပေးမှုနှင့်ပက်သက်၍ ကျေနပ်ကြပါသည်။

၇၁%

 

သောကျောင်းသားဟောင်းများမှာ Auston တွင်တက်ရောက်ရန် အခြားသူများကို ညွှန်းပေးလိုပါသည်။

 
ကျောင်းသားများရဲ့ စကားသံများ