သင့္ရဲ႕ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစမည္႕ ပညာသင္ဆု အတြက္ စိတ္၀င္စားတယ္ဆုိရင္ ဒီ Form ေလးကို ျဖည့္ေပးျပီး စတင္လိုက္ပါ။ Auston College မွ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမည္။

Which subject did you get distinction in? (မည္သည့္ဘာသာရပ္ေတြမွာ သင္ဂုဏ္ထူးရရိွခဲ့ပါသလဲ?)